مجموعه تصاویر آلبوم
ناشر :موسسه فرهنگی هنری ماهورکد کتابخانه ملی:۴۸۳و
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.