موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ خسروانی (ردیف دوره عالی استاد علی اکبر خان شهنازی - شور)

دانلود آلبوم خسروانی (ردیف دوره عالی استاد علی اکبر خان شهنازی - شور)

اثری از: 

علی کاظمی

آلبوم «خسروانی (ردیف دوره عالی استاد علی اکبر خان شهنازی - شور)» اثری از علی کاظمی است.

این آلبوم در سبک کلاسیک ایرانی تجربی و شامل ۱۶ عدد قطعه موسیقی می باشد.

پیش درآمد
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
درآمد ( کرشمه )
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
چهار مضراب
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
درآمد اول
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
درآمد دوم
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
آواز ( نغمه و کرشمه )
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
گوشه ترک ( چهار مضراب و فرود )
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
حزین و فرود
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
عزال و کرشمه
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
آواز
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
فرودآور (کرشمه) هشتری و فرود
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
عزال و نغمه دوضربی
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
شهناز کرشمه و کرشمه رضوی
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
قرچه کرشمه رضوی چهارمضراب و فرود
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
گریلی
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
رنگ
۵.۲۹ مگابایتHD ۵.۲۹ مگابایتSD
مجموعه تصاویر آلبوم
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...