موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ دستگاه شور - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

دانلود آلبوم دستگاه شور - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

اثری از: 

علی کاظمی

نوازنده: علی کاظمی

آلبوم «دستگاه شور - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)» اثری از علی کاظمی است.
این آلبوم به صورت تصویری منتشر شده و شامل 28 عدد فایل تصویری است.

درآمد اول
۱۸.۳۱ مگابایتHD ۱۸.۳۱ مگابایتSD
درآمد دوم
۲۰.۸۲ مگابایتHD ۲۰.۸۲ مگابایتSD
کرشمه
۲۹.۸۹ مگابایتHD ۲۹.۸۹ مگابایتSD
رهاب
۱۸.۳۶ مگابایتHD ۱۸.۳۶ مگابایتSD
اوج
۲۸.۱۴ مگابایتHD ۲۸.۱۴ مگابایتSD
ملا نازی
۱۹ مگابایتHD ۱۹ مگابایتSD
نغمه ی اول
۴۰.۳۸ مگابایتHD ۴۰.۳۸ مگابایتSD
نغمه ی دوم
۲۹.۸۳ مگابایتHD ۲۹.۸۳ مگابایتSD
زیرکش سلمک
۳۱.۶۲ مگابایتHD ۳۱.۶۲ مگابایتSD
سلمک
۱۸.۳۵ مگابایتHD ۱۸.۳۵ مگابایتSD
گلریز
۱۴.۱۷ مگابایتHD ۱۴.۱۷ مگابایتSD
مجلس افروز
۱۲.۷۸ مگابایتHD ۱۲.۷۸ مگابایتSD
عزال
۲۶.۷۶ مگابایتHD ۲۶.۷۶ مگابایتSD
صفا
۱۰.۹ مگابایتHD ۱۰.۹ مگابایتSD
بزرگ
۱۱.۳۳ مگابایتHD ۱۱.۳۳ مگابایتSD
کوچک
۱۱.۴۳ مگابایتHD ۱۱.۴۳ مگابایتSD
دوبیتی
۱۰.۲۹ مگابایتHD ۱۰.۲۹ مگابایتSD
خارا
۱۱.۳۶ مگابایتHD ۱۱.۳۶ مگابایتSD
قجر
۱۴.۸۹ مگابایتHD ۱۴.۸۹ مگابایتSD
حزین
۱۹.۳۷ مگابایتHD ۱۹.۳۷ مگابایتSD
شور پایین دسته
۷.۷۷ مگابایتHD ۷.۷۷ مگابایتSD
رهاب
۲۱.۵۹ مگابایتHD ۲۱.۵۹ مگابایتSD
چهارگوشه
۶۰.۲۱ مگابایتHD ۶۰.۲۱ مگابایتSD
مقدمه ی گرایلی
۳۲.۲۸ مگابایتHD ۳۲.۲۸ مگابایتSD
رضوی
۸۹.۴۷ مگابایتHD ۸۹.۴۷ مگابایتSD
شهناز
۲۷.۶ مگابایتHD ۲۷.۶ مگابایتSD
قرچه
۳۲.۲۲ مگابایتHD ۳۲.۲۲ مگابایتSD
شهناز کت
۲۵.۱۴ مگابایتHD ۲۵.۱۴ مگابایتSD
مجموعه تصاویر آلبوم
ناشر :علی کاظمیکد کتابخانه ملی:  و۳۱۹۳۷
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...