موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ دستگاه سه گاه - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

دانلود آلبوم دستگاه سه گاه - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

اثری از: 

علی کاظمی

نوازنده: علی کاظمی

آلبوم «دستگاه سه گاه - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)» اثری از علی کاظمی است.
این آلبوم به صورت تصویری منتشر شده و شامل 19 عدد فایل تصویری است.

چهارمضراب
۲۰.۶۲ مگابایتHD ۲۰.۶۲ مگابایتSD
درآمد
۹.۳ مگابایتHD ۹.۳ مگابایتSD
نغمه
۲۷.۸۲ مگابایتHD ۲۷.۸۲ مگابایتSD
کرشمه و مویه
۴۹.۹۵ مگابایتHD ۴۹.۹۵ مگابایتSD
زنگ شتر
۲۸.۴۱ مگابایتHD ۲۸.۴۱ مگابایتSD
زابل
۲۵.۷۴ مگابایتHD ۲۵.۷۴ مگابایتSD
بسته نگار
۲۴.۲۱ مگابایتHD ۲۴.۲۱ مگابایتSD
مویه
۳۰.۶۳ مگابایتHD ۳۰.۶۳ مگابایتSD
مخالف
۵۰.۰۳ مگابایتHD ۵۰.۰۳ مگابایتSD
حاجی حسنی
۲۷.۲۸ مگابایتHD ۲۷.۲۸ مگابایتSD
بسته نگار ۲
۲۹.۷ مگابایتHD ۲۹.۷ مگابایتSD
مغلوب
۷.۲۸ مگابایتHD ۷.۲۸ مگابایتSD
نغمه ی مغلوب
۳۲.۲۲ مگابایتHD ۳۲.۲۲ مگابایتSD
حزین
۱۴.۲۷ مگابایتHD ۱۴.۲۷ مگابایتSD
مویه ۲
۱۳.۰۸ مگابایتHD ۱۳.۰۸ مگابایتSD
رهاب
۲۴.۴۹ مگابایتHD ۲۴.۴۹ مگابایتSD
مسیحی
۱۲.۷۱ مگابایتHD ۱۲.۷۱ مگابایتSD
شاه ختائی
۲۱.۰۵ مگابایتHD ۲۱.۰۵ مگابایتSD
تخت طاقدیس
۱۳.۲۳ مگابایتHD ۱۳.۲۳ مگابایتSD
مجموعه تصاویر آلبوم
ناشر :علی کاظمیکد کتابخانه ملی:  و۳۱۹۳۷
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...