بیپ‌کست بیپ‌تونز

پادکست‌ها سری محتوای صوتی هستند که مانند برنامه‌های رادیویی به موضوعات مختلف از مسائل روزمره تا فلسفی ترین سوالات زندگی می پردازند.
هر هفته دو مجموعه از بهترین پادکست‌های بیپ تونز رو در بیپ‌کست معرفی میکنیم.

با بیپ‌کست همراه باشید!