موسیقی کودک
موسیقی کودک
نشر موسیقی امروز تهران

نشر موسیقی امروز تهران

نشر موسیقی امروز تهران در سال ۱۳۹۴ توسط هوشیار خیام تشکیل شد. هدف این نشر، چاپ و انتشار آثار نوازندگان و آهنگسازان معاصر ایران و معرفی آثار هنری مهم جهان به شنوندگان موسیقی در ایران است. آثار منتشر شده در موسیقی امروز تهران انواع موسیقی را در بر می گیرد. موسیقی امروز تهران، به معنای موسیقی تولید شده در شهر تهران نیست؛ هنرمندان این نشر ممکن است در تهران، در هر شهر دیگری از ایران، در یکی از کشورهای همسایه ایران، یا هر جای دیگر جهان زندگی موسیقایی خود را دنبال کنند، اما موسیقی آن ها در شهر ما شایستگی شنیده شدن و نقد دارد.

    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...