موسیقی کودک
موسیقی کودک
نشر تلسک

نشر تلسک

«نشر تِلِسک» در سال ۱۳۹۵ با ایده ی تولید و انتشار آثاری در حوزه ی موسیقی، ادبیات و نمایش با در نظرگرفتن سلیقه ای خارج از جریان های رایج بازار شروع به کار کرد. ساخت، تولید و توزیع آلبوم های موسیقی و کتاب های شنیداری و نمایشی، به شیوه هایی نو و در بسترهای مدرن ارائه که مخاطبِ امروز، به آن جا نقل مکان کرده است، تمرکزِ «تِلِسک» در تولید و انتشار آثار هنری است. از شاخه هایی که این نظر به طور جدی دنبال می کند، احداث پُل هایی انسانی است بین سرزمین هایی که یا همنشین جغرافیایی اند یا فرهنگی. همکاری با هنرمندانی که به دلائل مختلف، آثارشان را نمی توانند به گوش و دست مخاطب برسانند و یا جریان های اصلی از آن ها استقبالی نمی کند. این نشر تاکنون، آثار خود را در حوزه ی موسیقی قوم های ایرانی، موسیقی گروه نوازی ایرانی و غیره و همچنین کتاب های صوتی منتشر کرده و یا در دست انتشار دارد. تِلِسک در لغت نامه ی دهخدا به معنی قسمت کوچکتری از خوشه ی انگور است که جزو خوشه ی بزرگ باشد.

    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...