موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ حلوا
متاسفانه این ترک در حال حاضر غیرفعال است و امکان خرید آن وجود ندارد.

متن آهنگ حلوا

ای یارِ نا سامان من، از من چرا رنجیده‌ای / ای درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده‌ای / ای سرو خوش بالای من، ای دلبر رعنای من / لعل لبت حلوای من، از من چرا رنجیده‌ای / گر ز هجرت چُون شدم، سرگشته چُون گردون شدم / از ناوکت پُرخون شدم، از من چرا رنجیده‌ای / گر من بمیرم در غمت، خونم بُتا بر گردنت / فردا بگیرد دامنت، از من چرا رنجیده‌ای / بنگر ز هجرت چون شدم، سرگشته چون گردون شدم / از ناوکت پُرخون شدم، از من چرا رنجیده‌ای / ای یار نا سامان من، از من چرا رنجیده‌ای / ای درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده‌ای / من سعدیِ درگاه تو، عاشق به روی ماهِ تو / هستیم نیکوخواه تو، جانم چرا رنجیده‌ای / گر من بمیرم در غمت، خونم بُتا بر گردنت / فردا بگیرد دامنت، از من چرا رنجیده‌ای / بنگر ز هجرت چون شدم، سرگشته چون گردون شدم / از ناوکت پُرخون شدم / از من چرا رنجیده‌ای، ای یار خوش بالای من / ای دلبر رعنای من، لعل لبت حلوای من / از من چرا رنجیده‌ای، گر من بمیرم در غمت / خونم بُتا بر گردنت، فردا بگیرد دامنت / از من چرا رنجیده‌ای، ای یار نا سامان من / از من چرا رنجیده‌ای، ای درد و ای درمان من / از من چرا رنجیده‌ای، من سعدیِ درگاه تو / عاشق به روی ماه تو، هستیم نیکوخواه تو / جانم چرا رنجیده‌ای، ای یار خوش بالای من / ای دلبرِ رعنای من، لعل لبت حلوای من / از من چرا رنجیده‌ای، گر من بمیرم در غمت / خونم بُتا بر گردنت، فردا بگیرد دامنت / از من چرا رنجیده‌ای، ای یار نا سامان من / از من چرا رنجیده‌ای، ای درد و ای درمان من / از من چرا رنجیده‌ای، ما سعدیِ درگاه تو / عاشق به روی ماه تو، هستیم نیکوخواه تو، جانم چرا رنجیده‌ای

ناشر :موسسه ی فرهنگی هنری آوای باربدکد کتابخانه ملی:  ۱۵۷۵۵و

آخرین آهنگ های دنگ شو

https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/ffd3e8ef-548d-495f-a269-b30e9bfc9a0c.jpg

این نیز بگذرد

۰۳:۵۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/b4367f43-5091-4e22-bd9f-fdd272c8d943.jpg

دیدار

۰۳:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/7cb5e9b3-2192-45ea-8673-55e00f89c35a.jpg

تلاطم

۰۴:۳۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/0709af85-0c52-42db-b24c-a11bc76d3cc1.jpg

یه شب پشت در

۰۲:۴۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/content/track/cover/4ee7c2c8-6539-4d29-b13a-6503dcfc0604.jpg

خطا کردم

۰۴:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/9a82a24b-4cbe-4441-807a-7ba6aaa17032.jpg

چی زی

۰۴:۲۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/50eecb73-77f0-44b6-89a6-dbc9e10eb6fa.jpg

حباب

۰۵:۰۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/ce88e938-8fd8-42a7-9d90-1a561fbc18a7.jpg

باد گناهکار

۰۴:۴۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/889d2eae-a0f4-4042-8726-0fc7ddd54b18.jpg

یه شهر دور

۰۳:۱۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...