آهنگ تصنیف "خاطر حزین"

آهنگ تصنیف "خاطر حزین"

از آلبوم: سروچمان
ترانه سرایان: حافظ شیرازی و جواد آذر

متن آهنگ تصنیف "خاطر حزین"

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۹۸۱۹و