آهنگ تصنیف "پیام نسیم"

آهنگ تصنیف "پیام نسیم"

از آلبوم: پیام نسیم
ترانه سرایان: حافظ شیرازی و صفای اصفهانی

متن آهنگ تصنیف "پیام نسیم"

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی
می‌ای دارم چو جان صافی، صوفی می‌کند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۹۸۲۰و