آهنگ تصنیف "شیدائی"

آهنگ تصنیف "شیدائی"

از آلبوم: آستان جانان
ترانه سرایان: حافظ شیرازی و باباطاهر