متن آهنگ تصنیف "صبح است ساقیا"

صبح است ساقیا قدحی پُرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
زان پیش‌تر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن
روزی که چرخ از گِل ما کوزه‌ها کند
زنهار کاسه سر ما پُرشراب کن
کار صواب باده‌پرستی است حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۸۲۴۳و