آهنگ تصنیف "عشق تو"

آهنگ تصنیف "عشق تو"

از آلبوم: سر عشق
آهنگساز: علی اکبر شیدا

متن آهنگ تصنیف "عشق تو"

عشق تو آتش جانا، عشق تو آتش جانا، زد بر دل من
بر باد غم داد آخر، بر باد غم داد آخر، آب و گل من
روی تو چون دیده دل، روی تو چون دیده دل، بهتر ز لیلی
شد بند زنجیر دام شد بند زنجیر دام، مجنون دل من
وصل تو مشکل مشکل، وصل تو مشکل مشکل، جان دادن آسان
یا رب کن آسان آسان این مشکل من

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۹۸۲۲و