آهنگ قطعه ضربی (ای ساربان)

آهنگ قطعه ضربی (ای ساربان)

از آلبوم: پیوند مهر
ترانه سرا: سعدی

متن آهنگ قطعه ضربی (ای ساربان)

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود
وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود
محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان
کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود
او می‌رود دامن‌کشان من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود