موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ تصنیف افشاری "باده عشق"

دانلود آهنگ تصنیف افشاری "باده عشق"

متن آهنگ تصنیف افشاری "باده عشق"

شکست عهد مودت، شکست عهد مودت نگار دلبندم
برید مهر و وفا، برید مهر و وفا یار سست‌پیوندم
شکست عهد مودت، شکست عهد مودت نگار دلبندم
برید مهر و وفا، برید مهر و وفا یار سست‌پیوندم
تطاولی که تو کردی، تطاولی که تو کردی به دوستی با من
تطاولی که تو کردی، تطاولی که تو کردی به دوستی با من
من آن به دشمن خونخوار خویش نپسندم
اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی
مهر بریدی، مهر بریدی و عهد بشکستی، عهد بشکستی
مهر بریدی، مهر بریدی و عهد بشکستی، عهد بشکستی
هنوز برسر پیمان و عهد و سوگندم
بیار ساقی سرمست جام بادۀ عشق، جام بادۀ عشق، جام بادۀ عشق
بیار ساقی سرمست جام بادۀ عشق، جام بادۀ عشق، جام بادۀ عشق
بده به رغم مناصح، که می دهد پندم
بیا بیا صنما، کز سر پریشانی
بیا بیا صنما، کز سر پریشانی
نماند جز سر زلف تو، جز سر زلف تو، هیچ پابندم
به خنده گفت که سعدی از این سخن بگریز، از این سخن بگریز
کجا روم، کجا روم، کجا روم که به زندان عشق در بندم
کجا روم، کجا روم، کجا روم که به زندان عشق در بندم

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:  ۱۰۲۳۰و

آخرین آهنگ های محمدرضا شجریان

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/bd912921-7c96-48c5-9094-8fbb029acc7a.jpg

ربنا

۰۴:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...