آهنگ قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)

آهنگ قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)

از آلبوم: چشمه نوش
نوازندگان: مجید خلج و محمدرضا لطفی
ترانه سرا: حافظ شیرازی