موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

دانلود آهنگ ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

از آلبوم: همایون مثنوی
نوازنده: منصور صارمی