آهنگ تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)

آهنگ تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)

از آلبوم: آهنگ وفا

متن آهنگ تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)

ز دست محبوب ندانم چون کنم
وز هجر رویش دیده جیحون کنم
یارم چو شمع محفل است
دیدن رویش مشکل است
سرو مرا پا در گل است
بر خط و خالش مایل است
یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخر تو ز ما کن
رفتم برِ آن ماهرو
با او نشستم روبرو
گفتم سخن‌ها مو به مو
یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخر تو ز ما کن
ز دست محبوب ندانم چون کنم
وز هجر رویش دیده جیحون کنم
یارم چو شمع محفل است
دیدن رویش مشکل است
سرو مرا پا در گل است
بر خط و خالش مایل است
یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخر تو ز ما کن

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۹۸۰۵و