موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ تصنیف قدیمی "ما را همه شب"

ما را همه شب نمی‌برد خواب
ای خفته روزگار دریاب

در بادیه تشنگان بمُردند
وز حله به کوفه می‌رود آب

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:  ۸۲۴۹و