موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ حرم یار

دانلود آهنگ حرم یار

از آلبوم: مستور و مست
متاسفانه این ترک در حال حاضر غیرفعال است و امکان خرید آن وجود ندارد.

متن آهنگ حرم یار

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند/
وان که این کار ندانست در انکار بماند/
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت/
دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند/
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن/
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند/
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت/
دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشت/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن/
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند/
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت/
دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن/
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

ناشر :پژواک نوای هنر پارسهکد کتابخانه ملی:  ۱۶۰۰۰و

آخرین آهنگ های همایون شجریان

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/0e75ca5e-f2cb-45bb-87b4-d688a69cf55f.jpg

بر من گذشتی

۰۳:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/bb929255-9c76-45f2-81d2-dd20a4fb32fc.jpg

امشب اگر یاری کنی

۰۵:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/4d7e2906-2bb9-4bb0-a8b9-75c7f6953f64.jpg

از من چرا رنجیده ای

۰۴:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/0612c81d-76bc-44d7-803b-7bfac3b0b03e.jpg

مدارا

۰۳:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/b0b231bf-a9a1-4ac4-abdf-688d9d406e94.jpg

خون از رُخم بشوی

۰۳:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/f6654e5c-aa14-49ce-87e9-87aeec5711d2.jpg

شیرین سوزه

۰۴:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/0de87d35-6d14-4eb1-903f-17d3bbc28a31.jpg

مینا گیان

۰۴:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/ea7229e7-e49f-4c5d-b9ea-cf3866b9312b.jpg

بیدار شو

۰۶:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/d7989e19-ad73-4dea-af04-c1a751a04c14.jpg

دل من میگرید

۰۴:۵۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...