آهنگ این قافله عمر عجب می گذرد

آهنگ این قافله عمر عجب می گذرد

اثری از:احمد شاملو
از آلبوم: رباعیات خیام