آیینی
آیینی
آهنگ درآمد: نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند (دستگاه ماهور)

دانلود آهنگ درآمد: نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند (دستگاه ماهور)

ترانه سرا: حافظ شیرازی
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...