گاه فراموشی
گاه فراموشی
آهنگ داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)

دانلود آهنگ داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)

ترانه سرا: حافظ شیرازی
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...