گاه فراموشی
گاه فراموشی
آهنگ شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)

دانلود آهنگ شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)

ترانه سرا: حافظ شیرازی
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...