موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

دانلود آهنگ سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

ترانه سرایان: حافظ شیرازی و سعدی