آهنگ سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران