آهنگ سرمست از آلبوم شبت خوش باد من رفتم علی تفرشی

سرمست

0

اثری از: علی تفرشی

از آلبوم:  شبت خوش باد من رفتم

قیمت نهایی: 899 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
سرمست درآمد
سرمست درآمد
سرمست درآمد
سرمست درآمد از درم دوست
لب خنده زنان چو غنچه در پوست
سرمست درآمد از درم دوست
لب خنده زنان چو غنچه در پوست
چون دیدمش آن خط نگارین
در خود به غلط شدم که این اوست
که این اوست
سرمست درآمد از درم دوست
پیش قدمش به سر دویدم
در پای فتادمش که ای دوست
یک باره به ترک ما بگفتی
زنهار نگویی نگویی این نه نیکوست
چشمش به کرشمه گفت با من
در نرگس مست من چه آهوست
گفتم همه دلبریست لیکن
اینست که بی‌وفا و بدخوست
اینست که بی‌وفا و بدخوست
سرمست درآمد
سرمست درآمد
سرمست درآمد
سرمست درآمد از درم دوست
نظرات کاربران