آهنگ غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند... از آلبوم 12 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  12 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران