آهنگ بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار... از آلبوم 12 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  12 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران