آهنگ موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده... از آلبوم 12 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  12 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران