موسیقی کودک
موسیقی کودک

پادکست «قصه تراپی» اثری از شاهین شرافتی است.

این پادکست در سبک پادکست و شامل ۹۴ عدد قطعه موسیقی می باشد.

محمدعلی و پروین

۱- محمدعلی و پروین

۰۵:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
پستچی

۲- پستچی

۰۶:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
آرتورشاه

۳- آرتورشاه

۰۵:۲۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
مرگ خوبه واسه همسایه

۴- مرگ خوبه واسه همسایه

۰۷:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
کمد

۵- کمد

۰۴:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
سهم منو بدین

۶- سهم منو بدین

۰۵:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
تاریکی

۷- تاریکی

۰۶:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
سوپرمارکت

۸- سوپرمارکت

۰۴:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
سکه کاغذی

۹- سکه کاغذی

۰۶:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
چه خبر

۱۰- چه خبر

۰۶:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
زیور خانم

۱۱- زیور خانم

۰۹:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
عنکبوت

۱۲- عنکبوت

۰۵:۵۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
بد عکس

۱۳- بد عکس

۰۴:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
بالیوود

۱۴- بالیوود

۰۵:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
خرمالو

۱۵- خرمالو

۰۶:۰۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
مشکی

۱۶- مشکی

۰۷:۱۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
دایی محمود

۱۷- دایی محمود

۱۰:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
زندگی تکونی

۱۸- زندگی تکونی

۰۵:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
چمدان برزنتی

۱۹- چمدان برزنتی

۰۶:۴۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
حرفه ای

۲۰- حرفه ای

۰۶:۰۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
دندان مصنوعی

۲۱- دندان مصنوعی

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
میس کال

۲۲- میس کال

۰۶:۳۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
هشتا خانم

۲۳- هشتا خانم

۱۵:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
بی سفر

۲۴- بی سفر

۰۷:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
سیاه و سفید

۲۵- سیاه و سفید

۰۵:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دیروز

۲۶- دیروز

۰۵:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
شاه ماهی

۲۷- شاه ماهی

۰۵:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
نزدیکانم باور نمی کنند

۲۸- نزدیکانم باور نمی کنند

۰۶:۰۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
اون که از رودخونه گذشت

۲۹- اون که از رودخونه گذشت

۰۵:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
ماجرای بانجی

۳۰- ماجرای بانجی

۰۷:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
لکه های خورشید

۳۱- لکه های خورشید

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
تانی

۳۲- تانی

۰۷:۲۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
متفاوت

۳۳- متفاوت

۰۶:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
فولدر تاریک

۳۴- فولدر تاریک

۰۷:۱۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
ترجمه

۳۵- ترجمه

۰۵:۵۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
لعنتی های دوست داشتنی

۳۶- لعنتی های دوست داشتنی

۰۵:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
نجات غریق

۳۷- نجات غریق

۰۷:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
خاطر

۳۹- خاطر

۰۵:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دومینو

۴۰- دومینو

۰۴:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
کابوس

۴۱- کابوس

۰۵:۲۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
وسایل غیرضروری

۴۲- وسایل غیرضروری

۰۵:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
نیکولای

۴۳- نیکولای

۰۹:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
موزه جدایی

۴۴- موزه جدایی

۰۸:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
راه پله

۴۵- راه پله

۰۵:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
بلبل

۴۶- بلبل

۰۵:۳۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
اینم میگذره

۴۷- اینم میگذره

۰۷:۰۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
پیراهن زرد

۴۸- پیراهن زرد

۰۹:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
آواره

۴۹- آواره

۰۶:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
درباره عکس های او

۵۰- درباره عکس های او

۰۸:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
لبخند

۵۱- لبخند

۰۷:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
مهلت امانت

۵۲- مهلت امانت

۰۹:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
درست به موقع

۵۳- درست به موقع

۰۷:۴۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
سودا

۵۴- سودا

۰۹:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
سمفونی حیات

۵۵- سمفونی حیات

۰۶:۳۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
راهنمای مردن با گیاهان دارویی

۵۶- راهنمای مردن با گیاهان دارویی

۰۷:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
پرنده‌ای که برایت شادی بیاورد

۵۷- پرنده‌ای که برایت شادی بیاورد

۰۸:۱۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
داستان‌های ماشین تحریر

۵۸- داستان‌های ماشین تحریر

۰۶:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
قلب حلبی

۵۹- قلب حلبی

۰۹:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
ماکت اَرگ

۶۰- ماکت اَرگ

۰۷:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
منشی جدید

۶۱- منشی جدید

۰۵:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
پی زی سی

۶۲- پی زی سی

۰۵:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
زمان نابودی

۶۳- زمان نابودی

۰۴:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
تیله ها

۶۴- تیله ها

۰۶:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
شهاب سنگ

۶۵- شهاب سنگ

۰۵:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
مهم‌ترین عضو

۶۶- مهم‌ترین عضو

۰۷:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
مار خمیری

۶۷- مار خمیری

۰۶:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
بلا تکلیف

۶۸- بلا تکلیف

۰۷:۱۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
پمپ بنزین امیرآباد

۶۹- پمپ بنزین امیرآباد

۰۷:۵۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
صد و پنجاه و یک

۷۰- صد و پنجاه و یک

۰۶:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
نفر اول صف

۷۱- نفر اول صف

۰۶:۴۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
جعبه تیک‌تاک

۷۲- جعبه تیک‌تاک

۱۰:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
صندلی چوب گردو

۷۳- صندلی چوب گردو

۰۸:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
چهارده پله

۷۴- چهارده پله

۱۰:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
گذشتن و رفتن پیوسته

۷۵- گذشتن و رفتن پیوسته

۱۶:۳۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
رمان نیمه تمام

۷۶- رمان نیمه تمام

۰۶:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
تهران 2000 سال بعد

۷۷- تهران 2000 سال بعد

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
آن گوشه ی دنج سمت چپ

۷۸- آن گوشه ی دنج سمت چپ

۱۰:۳۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
آمریکای خیابان ایتالیا

۷۹- آمریکای خیابان ایتالیا

۱۲:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
آبی دوردست

۸۰- آبی دوردست

۰۶:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
حافظه ی تاریخی

۸۱- حافظه ی تاریخی

۰۶:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
می دونی چندوقته خنده ات رو ندیدم

۸۲- می دونی چندوقته خنده ات رو ندیدم

۰۶:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
تاکسی اینترنتی

۸۳- تاکسی اینترنتی

۱۸:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
تولستوی و مبل بنفش

۸۴- تولستوی و مبل بنفش

۰۶:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
برایت به قدر کافی آرزو می‌کنم

۸۵- برایت به قدر کافی آرزو می‌کنم

۰۷:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
کبوتران پشت پنجره

۸۶- کبوتران پشت پنجره

۰۹:۴۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
مردی با کبوتر

۸۷- مردی با کبوتر

۰۷:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
اطلاعات لطفاً

۸۸- اطلاعات لطفاً

۰۷:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
هزار جزیره

۸۹- هزار جزیره

۰۶:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
فقط دست خط قبول است

۹۰- فقط دست خط قبول است

۰۸:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
کیلومتر 17.9

۹۱- کیلومتر 17.9

۱۴:۲۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
صندوق فروشگاه

۹۲- صندوق فروشگاه

۰۶:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دختر بستنی

۹۳- دختر بستنی

۰۷:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
لطفا سرعتتون رو کم کنید

۹۴- لطفا سرعتتون رو کم کنید

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
ژنرال کاغذی

۹۵- ژنرال کاغذی

۰۸:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
۴ نظر
 • asenat1383
  ۲ اسفند ۱۳۹۹
  چقدر صدای صمیمانه ای دارن ایشون چقددر گرم و به دل نشینه و گوش نواز و متن داستان هایی که میزارین فوق العاده هست عالیه خداقوت و پشت و پناهتون ❤
   ۰ / ۲۰۰۰
  • neda.zaraie8171
   neda.zaraie8171پاسخگزارش
   ۱۸ دی ۱۳۹۹
   تبریک میگم...به هدفتون رسید :) روح و روان رو جلا دادید..خدا قوت...
    ۰ / ۲۰۰۰
   • Armin motahari
    Armin motahariپاسخگزارش
    ۱۹ مهر ۱۳۹۹
    يك چيزي فراتر از فوق العاده،به دل آدم ميشينه،كاش پادكست هاي بيشتري بسازن👌🏻
     ۰ / ۲۰۰۰
    • محمد ابراهیمی
     محمد ابراهیمیپاسخگزارش
     ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
     به شخصه از اون قصه هایی که نوشته خوده آقای شرافتی هست بیشتر از همه لذت میبرم. اما این قصه اخیرشون یعنی هشتا خانوم یکمی غیر حرفه ای نوشته شده بود هرچند که آخرش یک پاراگراف فوق العاده داشت اما اون بخش لباس عروسک کار رو خراب کرد. به هر حال براشون آرزوی موفقیت میکنم به امید کارهای بهتر.
      ۰ / ۲۰۰۰