موسیقی کودک
موسیقی کودک

پادکست «قصه تراپی» اثری از شاهین شرافتی است.

این پادکست در سبک پادکست و شامل ۱۵۸ عدد قطعه موسیقی می باشد.

محمدعلی و پروین

محمدعلی و پروین

۰۵:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
پستچی

پستچی

۰۶:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
آرتورشاه

آرتورشاه

۰۵:۲۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
مرگ خوبه واسه همسایه

مرگ خوبه واسه همسایه

۰۷:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
کمد

کمد

۰۴:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
سهم منو بدین

سهم منو بدین

۰۵:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
تاریکی

تاریکی

۰۶:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
سوپرمارکت

سوپرمارکت

۰۴:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
سکه کاغذی

سکه کاغذی

۰۶:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
چه خبر

چه خبر

۰۶:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
زیور خانم

زیور خانم

۰۹:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
عنکبوت

عنکبوت

۰۵:۵۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
بد عکس

بد عکس

۰۴:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
بالیوود

بالیوود

۰۵:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
خرمالو

خرمالو

۰۶:۰۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
مشکی

مشکی

۰۷:۱۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
دایی محمود

دایی محمود

۱۰:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
زندگی تکونی

زندگی تکونی

۰۵:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
چمدان برزنتی

چمدان برزنتی

۰۶:۴۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
حرفه ای

حرفه ای

۰۶:۰۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
دندان مصنوعی

دندان مصنوعی

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
میس کال

میس کال

۰۶:۳۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
هشتا خانم

هشتا خانم

۱۵:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
بی سفر

بی سفر

۰۷:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
سیاه و سفید

سیاه و سفید

۰۵:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دیروز

دیروز

۰۵:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
شاه ماهی

شاه ماهی

۰۵:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
نزدیکانم باور نمی کنند

نزدیکانم باور نمی کنند

۰۶:۰۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
اون که از رودخونه گذشت

اون که از رودخونه گذشت

۰۵:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
ماجرای بانجی

ماجرای بانجی

۰۷:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
لکه های خورشید

لکه های خورشید

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
تانی

تانی

۰۷:۲۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
متفاوت

متفاوت

۰۶:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
فولدر تاریک

فولدر تاریک

۰۷:۱۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
ترجمه

ترجمه

۰۵:۵۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
لعنتی های دوست داشتنی

لعنتی های دوست داشتنی

۰۵:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
نجات غریق

نجات غریق

۰۷:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
میگرن

میگرن

۰۶:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
خاطر

خاطر

۰۵:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دومینو

دومینو

۰۴:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
کابوس

کابوس

۰۵:۲۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
وسایل غیرضروری

وسایل غیرضروری

۰۵:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
نیکولای

نیکولای

۰۹:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
موزه جدایی

موزه جدایی

۰۸:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
راه پله

راه پله

۰۵:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
بلبل

بلبل

۰۵:۳۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
اینم میگذره

اینم میگذره

۰۷:۰۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
پیراهن زرد

پیراهن زرد

۰۹:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
آواره

آواره

۰۶:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
درباره عکس های او

درباره عکس های او

۰۸:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
لبخند

لبخند

۰۷:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
مهلت امانت

مهلت امانت

۰۹:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
درست به موقع

درست به موقع

۰۷:۴۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
سودا

سودا

۰۹:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
سمفونی حیات

سمفونی حیات

۰۶:۳۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
راهنمای مردن با گیاهان دارویی

راهنمای مردن با گیاهان دارویی

۰۷:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
پرنده‌ای که برایت شادی بیاورد

پرنده‌ای که برایت شادی بیاورد

۰۸:۱۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
داستان‌های ماشین تحریر

داستان‌های ماشین تحریر

۰۶:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
قلب حلبی

قلب حلبی

۰۹:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
ماکت اَرگ

ماکت اَرگ

۰۷:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
منشی جدید

منشی جدید

۰۵:۲۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
پی زی سی

پی زی سی

۰۵:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
زمان نابودی

زمان نابودی

۰۴:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
تیله ها

تیله ها

۰۶:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
شهاب سنگ

شهاب سنگ

۰۵:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
مهم‌ترین عضو

مهم‌ترین عضو

۰۷:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
مار خمیری

مار خمیری

۰۶:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
بلا تکلیف

بلا تکلیف

۰۷:۱۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
پمپ بنزین امیرآباد

پمپ بنزین امیرآباد

۰۷:۵۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
صد و پنجاه و یک

صد و پنجاه و یک

۰۶:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
نفر اول صف

نفر اول صف

۰۶:۴۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
جعبه تیک‌تاک

جعبه تیک‌تاک

۰۹:۰۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
صندلی چوب گردو

صندلی چوب گردو

۰۸:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
چهارده پله

چهارده پله

۱۰:۱۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
گذشتن و رفتن پیوسته

گذشتن و رفتن پیوسته

۱۶:۳۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
رمان نیمه تمام

رمان نیمه تمام

۰۶:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
تهران 2000 سال بعد

تهران 2000 سال بعد

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
آن گوشه ی دنج سمت چپ

آن گوشه ی دنج سمت چپ

۱۰:۳۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
آمریکای خیابان ایتالیا

آمریکای خیابان ایتالیا

۱۲:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
آبی دوردست

آبی دوردست

۰۶:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
حافظه ی تاریخی

حافظه ی تاریخی

۰۶:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
می دونی چندوقته خنده ات رو ندیدم

می دونی چندوقته خنده ات رو ندیدم

۰۶:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
تاکسی اینترنتی

تاکسی اینترنتی

۱۸:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
تولستوی و مبل بنفش

تولستوی و مبل بنفش

۰۶:۴۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
برایت به قدر کافی آرزو می‌کنم

برایت به قدر کافی آرزو می‌کنم

۰۷:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
کبوتران پشت پنجره

کبوتران پشت پنجره

۰۹:۴۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
مردی با کبوتر

مردی با کبوتر

۰۷:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
اطلاعات لطفاً

اطلاعات لطفاً

۰۷:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
هزار جزیره

هزار جزیره

۰۶:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
فقط دست خط قبول است

فقط دست خط قبول است

۰۸:۳۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
کیلومتر 17.9

کیلومتر 17.9

۱۴:۲۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
صندوق فروشگاه

صندوق فروشگاه

۰۶:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دختر بستنی

دختر بستنی

۰۷:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
لطفا سرعتتون رو کم کنید

لطفا سرعتتون رو کم کنید

۰۶:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
ژنرال کاغذی

ژنرال کاغذی

۰۸:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
پریدن

پریدن

۰۹:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
سکه‌های ته دریاچه

سکه‌های ته دریاچه

۰۵:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
شبح آب

شبح آب

۰۷:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
واحد دلواپسی

واحد دلواپسی

۰۸:۲۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
مرغ ماهی‌خوار

مرغ ماهی‌خوار

۰۷:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
ساز شکسته، قلب شکسته خریداریم

ساز شکسته، قلب شکسته خریداریم

۲۲:۵۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
قرار نبود معمار بشم

قرار نبود معمار بشم

۰۷:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
اشتباه در ستارگان بخت ما

اشتباه در ستارگان بخت ما

۰۹:۴۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
خطایی در بافتنی

خطایی در بافتنی

۱۴:۳۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
گلوله

گلوله

۰۶:۳۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
کسب و کارم گم کردن است

کسب و کارم گم کردن است

۰۷:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
شب شانس

شب شانس

۰۷:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
یاقوت خراش‌دار

یاقوت خراش‌دار

۰۷:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دوستت دارم..! تنها مادرت

دوستت دارم..! تنها مادرت

۰۹:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
زمان طاووس

زمان طاووس

۱۱:۵۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
دو پنجره امید

دو پنجره امید

۰۶:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
یادداشتی برای سوگ

یادداشتی برای سوگ

۱۲:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
پادشاه درون

پادشاه درون

۰۷:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
امنیت

امنیت

۲۰:۱۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
ای کاش‌های فراموش شده

ای کاش‌های فراموش شده

۱۵:۵۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
رنگ‌های روی بند رخت

رنگ‌های روی بند رخت

۱۴:۵۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
آرزوهای ویکتور هوگو

آرزوهای ویکتور هوگو

۰۸:۵۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
شعبده باز

شعبده باز

۱۲:۳۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
نقاش و پیکرتراش

نقاش و پیکرتراش

۰۹:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
کافکا و عروسک مسافر

کافکا و عروسک مسافر

۱۳:۱۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
خاکسپاری انتزاعی

خاکسپاری انتزاعی

۱۳:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
نور بازی

نور بازی

۰۵:۵۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
زمستان تمشکی

زمستان تمشکی

۰۷:۴۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
نام شناسنامه: گالیور

نام شناسنامه: گالیور

۰۶:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
کلاه رامبراند

کلاه رامبراند

۱۲:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
اپرای شناور

اپرای شناور

۱۰:۰۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
ملاقات با همینگوی

ملاقات با همینگوی

۰۸:۵۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
کلکسیون شن

کلکسیون شن

۱۰:۴۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
گمشدگان

گمشدگان

۰۹:۴۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
برف ارغوانی

برف ارغوانی

۱۰:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
دلم بدجور زندگی کردن می‌خواهد

دلم بدجور زندگی کردن می‌خواهد

۱۱:۳۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
بشقاب سیب‌زمینی سرخ‌کرده

بشقاب سیب‌زمینی سرخ‌کرده

۱۴:۵۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
انجیل داستایفسکی

انجیل داستایفسکی

۱۲:۲۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
چمدان پدرم

چمدان پدرم

۱۳:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
لغت‌ فروش

لغت‌ فروش

۱۱:۰۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
استخوان شکسته

استخوان شکسته

۰۴:۲۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
پرواز شب

پرواز شب

۱۲:۱۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
کتاب فروشی شکسپیر و شرکا

کتاب فروشی شکسپیر و شرکا

۰۹:۵۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
از آسمان به گل سرخ

از آسمان به گل سرخ

۱۳:۰۸
دانلود رایگاندانلود رایگان
من پاتریک مودیانو هستم

من پاتریک مودیانو هستم

۲۲:۴۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
ماکیزارد

ماکیزارد

۲۴:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
رودخانه ی پدر

رودخانه ی پدر

۱۷:۴۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
میراث مادربزرگ

میراث مادربزرگ

۱۸:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
شیشه ی مربا

شیشه ی مربا

۱۵:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
سفر قلب

سفر قلب

۲۰:۴۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
تلسکوپ شوپنهاور

تلسکوپ شوپنهاور

۲۱:۴۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
تسلانامه ای برای زندگی

تسلانامه ای برای زندگی

۱۸:۰۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
قصه گو والتر بنیامین

قصه گو والتر بنیامین

۱۹:۲۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
کافه ی معنای زندگی

کافه ی معنای زندگی

۲۲:۴۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
بدو شوپن، بدو

بدو شوپن، بدو

۱۲:۳۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
نذار به بادبادک‌ها شلیک کنند

نذار به بادبادک‌ها شلیک کنند

۱۵:۵۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
یکی مانده به آخر

یکی مانده به آخر

۲۶:۲۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
راویان بی روح

راویان بی روح

۱۳:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
مغازه ی دنیاها

مغازه ی دنیاها

۱۶:۵۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
زندگی روی در یخچال

زندگی روی در یخچال

۳۱:۱۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
طبقه ی عجیب

طبقه ی عجیب

۱۳:۱۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
رام کننده‌ی شب

رام کننده‌ی شب

۲۸:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
۵ نظر
 • saeed Amalnick
  saeed Amalnickپاسخگزارش
  ۲۸ آبان ۱۴۰۱
  عالی. خدا قوت برادر
   ۰ / ۲۰۰۰
  • asenat1383
   ۲ اسفند ۱۳۹۹
   چقدر صدای صمیمانه ای دارن ایشون چقددر گرم و به دل نشینه و گوش نواز و متن داستان هایی که میزارین فوق العاده هست عالیه خداقوت و پشت و پناهتون ❤
    ۰ / ۲۰۰۰
   • neda.zaraie8171
    neda.zaraie8171پاسخگزارش
    ۱۸ دی ۱۳۹۹
    تبریک میگم...به هدفتون رسید :) روح و روان رو جلا دادید..خدا قوت...
     ۰ / ۲۰۰۰
    • Armin motahari
     Armin motahariپاسخگزارش
     ۱۹ مهر ۱۳۹۹
     يك چيزي فراتر از فوق العاده،به دل آدم ميشينه،كاش پادكست هاي بيشتري بسازن👌🏻
      ۰ / ۲۰۰۰
     • محمد ابراهیمی
      محمد ابراهیمیپاسخگزارش
      ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
      به شخصه از اون قصه هایی که نوشته خوده آقای شرافتی هست بیشتر از همه لذت میبرم. اما این قصه اخیرشون یعنی هشتا خانوم یکمی غیر حرفه ای نوشته شده بود هرچند که آخرش یک پاراگراف فوق العاده داشت اما اون بخش لباس عروسک کار رو خراب کرد. به هر حال براشون آرزوی موفقیت میکنم به امید کارهای بهتر.
       ۰ / ۲۰۰۰
       شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...