نگار خارکن

نگار خارکن

نگار خارکن متولد 1362 تهران.
ساز کمانچه را نزد استادان :هادی منتظری، سید فرج پوری و اردشیر کامکار فراگرفت.
همکاری با گروه هایی چون:مولوی(شهرام ناظری)، هم آوایان(حسین علیزاده)، شهناز(محمد رضا شجریان)،حصار(همایون شجریان و علی قمصری)، اشتیاق(علیرضا قربانی) و...
و در آلبوم هایی چون:مرغ خوشخوان(محمد رضا شجریان)، امیرکبیر(شهرام ناظری)، آب، نان، آواز(همایون شجریان، علی قمصری)، مستور و مست (همایون شجریان، ژانو باغومیان)، سرو روان(علیرضا قربانی علی قمصری)، چه آتش ها(همایون شجریان، علی قمصری)
-کارشناسی ارشد موسیقی
-تدریس در هنرستان موسیقی دختران و دانشگاه آزاد هنر و معماری

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.