موسیقی کودک
موسیقی کودک
بابک راحتی

بابک راحتی

بیوگرافی بابک راحتی

بابک راحتی متولد 1361 در قوچان است. وی سرپرست گروه، نوازندۀ تار و سه تار است. بابک راحتی دانش آموختۀ کارشناسی موسیقی ایرانی، دانشکدۀ هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد موسیقی ایرانی دانشگاه هنر است. فراگیری موسیقی را با ساز دوتار نزد استاد حاج قربان سلیمانی آغاز کرد. همچنین فراگیری موسیقی دستگاهی را با ساز سه تار نزد شاهپور هدایتی در مشهد آغاز کرد. وی فراگیری ساز تار را به صورت خودآموز آغاز کرد واز سال 1381 دوره‌های تخصصی ردیف و مطالعه موسیقی دستگاهی را نزد اساتید: داریوش طلائی، داریوش پیرنیاکان، مجید کیانی و محمدرضا لطفی سپری کرد.

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...