موسیقی کودک
موسیقی کودک
بابک کوهستانی

بابک کوهستانی

بیوگرافی بابک کوهستانی

بابک کوهستانی متولد 1366 تهران. نوازنده ویولن و ویولا، کارشناسی ارشد نوازندگی از دانشگاه
تهران، دانش آموخته نزد اساتید: والودیا تارخانیان ، ماموکا دولیدزه، محسن فرزانه،
محمدرضا اتابکی، ستاره بهشتی، آذین موحد، ایمان فخر، پانیذ فریوسفی، مهران
روحانی، علیرضا مشایخی، محمدرضا درویشی، شاهین فرهت، محمدرضا تفضلی، سعید لطفی، ... همکاری با ارکسترهای کامه راتا، دانشگاه تهران، سمفونیک تهران، فیلارمونیک ایرانیان و پارسیان سالهای 85 تا 93. پایه گذاری و فعالیت در کوارتت اروند و تریوی زروان از سال90 تا کنون.

آلبوم‌های بابک کوهستانی

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...