موسیقی کودک
موسیقی کودک
حسن منوچهری

حسن منوچهری

بیوگرافی حسن منوچهری

حسن منوچهری (تهران-1389-1313)
در هنرستان موسیقی زیر نظر زنده یاد ابوالحسن صبا، حسین تهرانی و نصرالله زرین پنجه مشغول فراگرفتن موسیقی شد. پس از پایان تحصیل وارد ارکسترهای فرهنگ و هنر وقت شد و بعد از مدتی با ارکسترهای رادیو ایران چون " ارکستر شماره 1و2" ، سازهای ملی و ارکستر گلها همکاری نمود و همراه با این ارکسترها در کشورهای بسیاری اجراهایی داشت. وی در ارکستر پایور، دهلوی و ... سالها تکنواز بربط بوده است و پس از بازنشستگی از سال 1368 در ارکستر صبا به عنوان نوازنده و تکنواز همکاری نموده و همزمان در کارگاه خویش به ساختن بربط نیز می‌پرداخت.

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...