موسیقی کودک
موسیقی کودک
اسماعیل صدقی آسا

اسماعیل صدقی آسا

بیوگرافی اسماعیل صدقی آسا

اسماعیل صدقی آسا(تهران– 1328)
فراگیری موسیقی را نزد داریوش صفوت آغاز نمود و در دانشگاه از محضر محمود کریمی و نورعلی خان برومند بهره برده است. صدقی آسا در سالهای گذشته با ارکستر مرحوم جواد معروفی و گروههای شیدا، نوا و نیریز همکاری داشته است و سالها نیز در زمان حضور هوشنگ ابتهاج در رادیو و تلویزیون فعالیت نموده است. آثار مشهوری که وی در آنها نوازندگی بربط را بر عهده داشته عبارتند از: بیاد عارف (چاووش یک) ، شبنورد (چاووش دو) ، آزادی (چاووش دو) ، سپیده (چاووش شش) ، ترانه ها و سرود های گروه شیدا در چاووش هفت ، کاروان شهید (چاووش هشت) ، جان جان (چاووش نه).

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...