موسیقی کودک
موسیقی کودک
سعید رحیمی

سعید رحیمی

بیوگرافی سعید رحیمی

متولد سال 1362 نوازنده و سازنده سنتور است. او سنتور را نزد سعید ثابت و اردوان کامکار آموخته است. وی در سال 76 موفق به کسب مقام اول در جشنواره موسیقی شهرداری تهران شده است. رحیمی در گروه های خان هشتم و صهبای کهن به همنوازی پرداخته است.

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...