موسیقی کودک
موسیقی کودک
منوچهر زنگنه

منوچهر زنگنه

بیوگرافی منوچهر زنگنه

منوچهر زنگنه متولد 1357شهرستان باغملک بوده و در خانواده ی هنرمند بدنیا آمد. پدر او یکی از شهنامه خوان ها و یاریار خوانهای بنام زمان خودش بود. ازسن ده سالگی پس از پی بردن به استعداد خویش در هیئت ها، گروه های هنری مدرسه و همچنین در مسابقات و جشنواره های مختلف در دوران تحصیلی خویش شرکت می کرد. وی فعالیت رسمی و حرفه ای خود را از سال 80 خورشیدی به صورت جدی دنبال کرد، دراین دوران چندین آلبوم تهیه و انتشار داده ازجمله؛ پاییزعشق، آه دل، سلطان منگشت، سوزدل (آلبوم یاریار).
وی همچنین تمام اشعارش را پس ازگردآوری در (مجموعه های شورانگیز منوچهرزنگنه) طی آینده ی نزدیک به چاپ خواهد رساند.

آلبوم‌های منوچهر زنگنه

    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...