آهنگ ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)

آهنگ ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)

از آلبوم: سر عشق
آهنگساز: علی اکبر شیدا