آهنگ ادامه ساز و آواز

آهنگ ادامه ساز و آواز

از آلبوم: پیوند مهر
ترانه سرا: سعدی

متن آهنگ ادامه ساز و آواز

دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد
می‌باید این نصیحت کردن به دلستانان
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوش‌رو
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان
من ترک مهر اینان در خود نمی‌شناسم
بگذار تا بیاید بر من جفای آنان
روشن‌روان عاشق از تیره‌شب ننالد
داند که روز گردد روزی شب شبانان
باور مکن که من دست از دامنت بدارم
شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان
چشم از تو برنگیرم ور می‌کشد رقیبم
مشتاق گل بسازد با خوی باغبانان
من اختیار خود را تسلیم عشق کردم
همچون زمام اشتر بر دست ساربانان
شاید که آستینت بر سر زنند سعدی
تا چون مگس نگردی گرد شکردهانان

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود