متن آهنگ ساز و آواز (دشتستانی)

پسندی خوار و زارُم تا کی و چند
پریشان روزگارُم تا کی و چند
ز دوشُم باری ار باری نگیری
کری سربار بارُم تا کی و چند
غم درد دل مو بی حسابه
خدا دونه که مرغ دل کبابه
بنازُم دست و بازوی تو صیاد
اگه قتلُم کری ولله ثوابه
غمُم غم بی و غمخوار دلُم غم
غمُم هم مونس و هم یار و همدم
غمُم نهله که مو تنها نشینُم
مریزاد، بارک‌الله، مرحبا غم

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۲۰۹۴و