آهنگ ساز و آواز (درآمد همایون)

آهنگ ساز و آواز (درآمد همایون)

از آلبوم: همایون مثنوی
نوازنده: منصور صارمی