آهنگ تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)

آهنگ تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)

از آلبوم: آهنگ وفا

متن آهنگ تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)

با دلشدگان جور و جفا تا به کی آخر
آهنگ وفا، ترک جفا بهر خدا کن
ز دست یارم چه ها کشیدم
به جز جفایش وفا ندیدم
نه همزبانی که یک زمانی
ز من بپرسد غم نهانی
آهنگ وفا، ترک جفا بهر خدا کن

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :شرکت دل آوازکد کتابخانه ملی:۹۸۰۵و