آهنگ از جمله ی رفتگان این راه دراز

آهنگ از جمله ی رفتگان این راه دراز

اثری از: احمد شاملو
از آلبوم: رباعیات خیام