آهنگ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آهنگ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

اثری از: احمد شاملو
از آلبوم: غزلیات حافظ