آهنگ یاری اندر کس نمی بینم،یاران را چه شد؟

آهنگ یاری اندر کس نمی بینم،یاران را چه شد؟

اثری از: احمد شاملو
از آلبوم: غزلیات حافظ