آهنگ سمن بویان،غبار غم،چو بنشینند بنشانند

آهنگ سمن بویان،غبار غم،چو بنشینند بنشانند

اثری از:احمد شاملو
از آلبوم: غزلیات حافظ