آهنگ هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

آهنگ هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

اثری از:احمد شاملو
از آلبوم: غزلیات حافظ