آهنگ در خرابات مغان گر گذر افتد بازم...

آهنگ در خرابات مغان گر گذر افتد بازم...

اثری از: احمد شاملو
از آلبوم: غزلیات حافظ