آهنگ بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید

آهنگ بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید

اثری از: احمد شاملو
از آلبوم: غزلیات مولوی